hrad Bezděz historie

Bezděz kaple kaple - dekor

Královský hrad Bezděz a jeho historie

Vznik hradu

Vznik hradu bezprostředně souvisí s rozsáhlým kolonizačním úsilím českého krále Přemysla Otakara II., z jehož podnětu v tomto kraji vznikl v 2.polovině 13.století velký počet nových vesnic a také tři města - Bezděz (založen privilegiem r. 1264), Doksy a Kuřivody. Hrad samotný byl panovníkem určen jako správní centrum rozsáhlého královského panství k jeho ochraně, jakož i k ochraně významné obchodní cesty vedoucí od Mělníka okolo Bezdězu dále do Žitavy.

Výstavba hradu

Výstavba hradu proběhla mezi lety 1265-1278 a na její realizaci se podílela významná královská huť ovlivněná stavebním uměním, které do Čech přinesli mniši řádu cisterciáků z Burgundska a severního Německa. Stavba byla provedena s neobyčejnou precizností, vzniklo zde velice působivé dílo ve stylu rané gotiky, dokonale reprezentující osobu svého zakladatele Přemysla Otakara II., který se dostavby hradu zřejmě nedočkal (zemřel v bitvě na Moravském poli v srpnu 1278). Do roku 1588 se v historii hradu střídají období, kdy byl přímo pod královskou korunou a období, kdy byl v zástavě mocný šlechtických rodů.

Albrecht z Valdštejna

Po roce 1621 hrad získal Albrecht z Valdštejna, který povolal mnichy řádu svatého Augustina. Od roku 1662 do roku 1785 zde byl klášter řádu monserratských benediktinů, fungující také jako významné mariánské poutní místo. Roku 1666 byla do hradní kaple přenesena jedna ze tří kopií sochy černé P. Marie Monserratské. Po zrušení kláštera byl hrad opuštěn, mniši vybavení rozdali po okolních kostelech nebo je odvezli na své opatství do Emauz v Praze.

Karel Hynek Mácha

V 19.století se hrad stává inspirací pro mnoho románských umělců (např.pro K.H.Máchu). Do roku 1932 je hrad v majetku Valdštejnů, následně se dostává za symbolickou částku do majetku Klubu československých turistů. Roku 1953 byl hrad předán státní památkové péči.

Od 60.let byl ve správě Okresního úřadu Česká Lípa, na jehož náklady byly na hradě prováděny záchranné a konzervační práce (část těchto prací hrazena z Programu na záchranu architektonického dědictví). Byla zde mimo jiné provedena oprava hradní kaple, výměna střešní krytiny královského paláce, konzervace a znovuzpřístupnění velké věže a obnova purkrabského paláce.

Národní památkový ústav

Nyní je hrad řízen: Správce: NPÚ - ÚOP v Liberci. V současné době probíhá zastřešení jižního manského paláce. (2008)

zdroj průvodce hradem


^ nahoru ^

Bezděz

2004

Bezděz

2005

Bezděz

2004

Bezděz

2005