hrad Bezděz prohlídka

Bezděz - letecký snímek Bezděz - Čertova věž Bezděz - kaplička Křížová cesta Bezděz - kaplička Křížová cesta

prohlídka hradu Bezděz

Hrad Bezděz měl neobyčejné štěstí v tom, že neprošel žádnou výraznější přestavbou a ani opravy probíhající zde v 19. A 20. Století nebyly většího rozsahu. Díky tomu máme dnes jedinečnou možnost obdivovat stavbu dochovanou v původní autentické podobě. Čtvrtou hradní branou jste vstoupili na první hradní nádvoří. Vlevo nad Vámi se nalézá nejvýznamnější budova celého areálu - hradní kaple. Nad vchodem do kaple si povšimněte bohatě zdobeného tympanonu s motivem Stromu života.

Kaple je jednolodní prostora zaklenutá dvěmi poli křižovožebrové klenby a šestidílnou klenbou závěru. Přízemní část. je členěna sediliemi. Velkou zvláštností kaple je ochoz , který byl zbudován v úrovni 1. patra po vzoru francouzských katedrál (je ojedinělý v rámci celé střední Evropy). Ochoz byl přístupný z panské tribuny , která byla určena vznešenějším účastníkům bohoslužeb. Kaple je bohatě zdobena rostlinnými dekory.. Zasvěcena byla původně archandělu Michaelovi, od roku 1626 P. Marii.

Hlavní oltář stál na kamenné podestě, jejíž fragment v podlaze presbytáře. Před hlavním oltářem stávala černá Madona Montserratská (nyní v děkanském kostele v Doksech). V kapli se nacházelo i další vybavení - obrazy, 4 boční oltáře, menší varhany apod.

Ke kapli přiléhá královský palác. Přízemí a 1.patro rozděloval dnes již nezachovaný dřevěný trámový strop. V první místnosti v přízemí byla klášterní hrobka zaklenutá cihlovou valenou klenbou (bylo zde pohřbeno 24 mnichů). V 1.patře byl zřejmě byt kaplana , do kterého se vstupovalo z dřevěné pavlače. Tato pavlač lemovala celý palác v úrovni 1. patra.

Druhá místnost v 1. patře je zaklenuta valenou klenbou, která byla původně obložena dřevem. Místnost sloužila jako ložnice. Venkovní okno pochází ze 17. století, původně zde byla tři malá okénka pyramidálně nad sebou.

Třetí místnost v prvním patře je zaklenuta dvěma poli křížovožebrové klenby a osvětlena třemi hrotitými okny, ve kterých můžete vidět zbytky původní kružby. Do místnosti se vstupovalo pouze v úrovni 1.patra z dřevěné pavlače. Přízemí mělo hospodářskou funkci a proto z něj do patra schodiště nevedlo. V zadním rohu místnosti se nachází fragment točitého schodiště, které umožňovalo vstup do podstřeší.

Čtvrtá místnost 1.patra má poškozenou křížovožebrovou klenbu, ve východním rohu fragment krbu. Místnost prošla úpravami v 17.století, kdy zde byl snížen strop. V nádvorní stěně je výklenek obložený cihlami. Tímto výklenkem se přikládalo do kachlových kamen. Vedle okenního otvoru se původně nalézal prevet (středočeský záchod). Pátá místnost v prvním patře má v jižním rohu velice dobře dochovaný krb a dochována je i křížovožebrová klenba. Okenní otvory pocházejí ze 17.století, nad nimi jsou pak fragmenty původních oken.

Ke královskému paláci přiléhá schodiště. z 19.století, kterým máte možnost vystoupat na velkou věž . Výška věže - měřeno od 1.nádvoří je 34m, tloušťka zdiva v dolních partiích 3,75m. Vchod do vlastní věže pochází z let 18844-1848, nad ním je původní vchod, dříve přístupný z dřevěné pavlače od královského paláce. Ve věži je schodiště (opět z let 1844-48), kterým vystoupáte do novogotické místnosti , ve zdech jsou zdobené pilíře na které navazuje klenba , mistnost je z téže doby. V sile zdiva je umístěno schodiště , kterým se dá vystoupit na ochoz věže.

Poslední budovou horního hradu je purkrabský palác . Před vchodem do paláce je můstek z 30.let 20.století a hradní cisterna hluboká 6,6m. V paláci jsou přístupné dvě místnosti 1.patra. První místnost má dvě pole křížovožebrové klenby a dvě hrotitá okna, které původně vyplňovala pětilistá kružba a barevné vitráže. Vpravo od vchodu jsou dvířka na někdejší točité schodiště.

Druhá místnost má jedno pole křížovožebrové klenby a jedno hrotité okno. Místnost je vybavena krbem a prevítem. Vedle věže je v hradbě brána na druhé hradní nádvoří, kde se nachází dva manské paláce. Paláce jsou naprosto shodné s purkrabským palácem. Každý palác má tři patra po třech místnostech. V prvním reprezentativním patře je vždy uprostřed velká centrální místnost s dvěma poli křížovožebrové klenby (v jižním paláci klenba unikátně dochována), dvěma okny (v severním paláci okno dochováno s téměř kompletní pětilistou kružbou) a točitým schodištěm.

Co se týče bočních místností v každém z paláců : východní měla vždy v 1.patře jedno pole křížovožebrové klenby, krb a prevet, západní měla tři malá pyramidálně složená okénka a vložený dřevěný srub . Pod paláci jsou menší přístavky a v hradbě bývala dříve brána . Od brány pokračuje hradba s cimbuřím až k malé (čertově) věži (8) . Výška malé věže je zhruba 30m. Přístupná byla z dřevěné pavlače vedoucí po hradbě k jedinému vchodu umístěnému vysoko nad úrovní terénu.

Celý areál hradu doplňuje ještě hradba přepažená třemi branami a zesílená barokními bastiony (9) . Přístupová cesta podél hradby je lemována 15 kapličkami křížové cesty (z roku 1686).

zdroj průvodce hradem


^ nahoru ^

Bezděz

2004

Bezděz

2005

Bezděz

2004

Bezděz

2005